سیستم بازاریابی شرکت میزبانی وب نت افراز

از تمایل شما به همکاری با شرکت نت افراز در فروش سرویس های ارایه شده توسط این شرکت بسیار سپاسگزاریم، به این منظور میتوانید از سیستم های بازاریابی شرکت نت افراز استفاده نمایید، شرکت نت افراز سعی کرده ضمن ایجاد بستری ساده و مناسب، پورسانت مناسبی برای بازاریابان خود ارایه نماید. در حال حاضر سیستم های بازاریابی شرکت نت افراز به دو صورت بازاریابی از طریق بنر تبلیغاتی و بازاریابی کد معرف می باشد.

بازاریابی بنر تبلیغاتی

بازاریابی از طریق بنرها تبلیغاتی شرکت میزبانی وب نت افراز

با عضو شدن در سیستم بازاریابی شرکت نت افراز و قرار دادن بنر های تبلیغاتی شرکت نت افراز در وب سایت خود بابت هر فروش پورسانت دریافت نمایید...

بازاریابی کد معرف

بازاریابی از طریق کد معرف

با استفاده از سیستم بازاریابی کد معرف، بابت هر فروش به صورت درصدی پوریانت دریافت نمایید...

مقالات آموزشی بخش بازاریابی

مقالات آموزشی مربوط به سیستم بازاریابی

مقالات و اخبار سیستم بازاریابی شرکت میزبانی وب نت افراز ...

LiveZilla Live Help